راهبند میله ایی(بولارد) Caution Bollards in Motion

راهبند میله ایی نسل جدید راهبند است که توانایی فوق العاده ایی به روان شدن ترافیک شهری و کنترل تردد در محیط های شهری می دهد